Kuva Tomi Kimura. ( Kuin olisi kristalleja täynnä olevassa luolassa.)

Kuva Tomi Kimura. ( Kuin olisi kristalleja täynnä olevassa luolassa.)

KUKKIEN SILTA vie ENKELIKOTIIN.

Miksi kuolemasta on tullut pelottava, mystinen ja kätketty?

Koemme kuoleman päätepisteenä. Suru, menetys, pelko omasta kuolemasta tai epävarmuus läheisen kuolemasta ovat asioita, joita ei näytetä, niistä ei puhuta eikä niitä käsitellä. Kuolevat taas ovat usein täysin yksin kokemustensa kanssa. Kukaan ei keskustele siitä, mitä, kuolema oikein on.

Kuoleman suuresta kokemuksesta muodostuu liian monille sisäisesti yksinäinen ja pelottava kokemus.

Meidät on opetettu pelkäämään kuolemaa. Meidät on aina opetettu pelkäämään. Meitä ei ole opetettu rakastamaan tätä kokemusta maassa.

Näin ei tarvitse olla. Kuolemasta voi tulla kaikille kaunis ja hyvä kokemus, kun saattajana on fyysisen maailman tuolla puolella läheinen, rakas omainen, DreamWalker - opas, joka myötätuntoisesti ja lempeästi kulkee siirtyvän kanssa aina " Kukkien Sillalle" asti näkymättömässä maailmassa siihen pisteeseen, josta enkeliperhe ottaa tulijan vastaan.

Nykyinen tapa, jolla ihmiset kuolevat, on häpeällistä, siitä puuttuu loistokkuutta sairauden ja hämmennyksen vuoksi, jolla ihminen kuoleman prosessiin siirtyy.

On luotu elämää suurempi kuoleman demoni. Ei ole mitään kuolemaa vaan siirtymä yhdestä kokemuksesta toiseen.

Nyt on aika muuttaa käsitystämme kuolemasta, kuolemisesta. On aika muuttaa lähestymistapaamme kuolemaan ja kokea se ilman pelkoa. DreamWalk vaikuttaa koko tähän energiaan, joka on pelkojen, uskomusten, lääkkeiden turruttama. Kuolema on tarkoituksenmukainen, että emme jäisi jumiin tänne maan päälle.

DreamWalk historiaa.

DreamWalk on perinne, joka on lähes yhtä vanha kuin ihmiskunta. DreamWalk mahdollistaa meille elämän ja kuoleman välisen kuilun ylittämisen. Fyysinen kuolema päättää matkamme maassa, mutta elämä jatkuu siirtyessämme rajan toiselle puolelle. Kuolemaa ei siis ole sellaisessa muodossa kuin suurin osa ihmisistä uskoo. Kuolema on vanhan energian muoto.

DreamWalk sallii sinun kulkea ulottuvuuksien välillä, kun vielä olet fyysisessä kehossa. Tämä ei ole kuitenkaan ns. astraaliprojektio, et siis jätä tätä tasoa ja kokemusta, vaan sallit tietoisuutesi laajentua ohi fyysisten alueiden muille ulottuvuuksille. Tämä ei myöskään ole meditaatiota. Olet siis täysin hereillä koko ajan, kun saatat siirtyvää. Tämä mahdollistaa myös oivaltamaan oman moniulotteisuutensa. Olemme sulkeneet pois lapsuuden näkymättömän maailman ; keijut, enkelit, muotoa muuttavat eläimet... kaikki näkymättömät leikkitoverimme, jotta voisimme keskittyä tähän todellisuuteen.

DreamWalk on perinne, jota harjoitettiin muinaisista ajoista saakka Atlantiksella, jopa Lemurian lopun päivinä. Egyptissä siitä kehitettiin taidetta, druidit ja monet alkuperäiskansat harjoittivat sitä erilaisissa muodoissa, mutta tietoisuus on nyt erilainen. Tuolloin ei ollut tietoisuutta enkelitasoista, enkeleistä... ja DreamWalk - taito kadotettiin 300-400 vuotta sitten.

Uuden Energian DreamWalk, jonka Ylösnoussut Mestari Adamus Saint Germain on tuonut ihmiskunnan tietoisuuteen, perustuu anasazi - intiaaniperinteeseen. Tämä DreamWalk on Adamus Saint Germainin intohimo ja kaikki viisaus ja luovuus ovat kaikkien ulottuvilla, jotka haluavat kuunnella. DreamWalkerin tukena on suuri joukko taivaallisia olentoja; mm. Kuan Yin, Kuthumi ... ja monia muita enkeliolentoja Adamus St Germainin lisäksi

Adamus Saint Germain on ylösnoussut Mestari, alkemisti, professori, joka tunnetaan " Kreivi Saint- Germainina" 1700- luvulla. Hän on Grimson Circlen johtava opettaja DreamWalk Death - koulussa. Adamus on täällä opettamassa Uuden Energia, Uuden Tietoisuuden opettajia ja palauttaa mieleemme energian liikuttamisen taidon ja on auttamassa siirtymisessämme Vanhasta Energiasta Uuteen laajenevaan Energiaan.

Crimson Counsil on taivaallisten opettajien ryhmä, johon kuuluvat Tobias, Adamus, Kuthumi ja monia enkeliolentoja, jotka avustavat Uuden Energian  opettajia. Crimson Circle tuo yhteen eri puolilta maailmaa ihmisiä, jotka tunnistavat oman jumalallisen puolensa, inspiroivat Uuden Energian maailmanlaajuista tietoisuutta edelläkävijöinä ja esimerkkeinä.

Mitä sinulle ja läheisillesi tapahtuu kuoleman jälkeen?

Adamus St. Germainin DreamWalker Death koulussa (DWD) Adamus selostaa mitä tapahtuu ennen siirtymää, sen aikana ja sen jälkeen. Olemme käyneet läpi kuoleman satoja, tuhansia kertoja ja saamme nyt tietoa, ettei kuoleman tarvitse olla pelottava, vaan se voi olla valtavan kaunis ja helppo. Itse asiassa syntyminen on paljon vaikeampaa kuin kuolema.

Kuitenkin siirtymä voi olla hämmentävä ja noin 80 % siirtyvistä jää maahan sidoksissa oleville tasoille tai Maan Lähialueille. Täältä synnytään nopeasti uudelleen maahan ilman minkäänlaista uudistumista, tasapainotusta, vapautumista edellisen elämän taakoista.

Maan Lähialueet ovat kuin suuria kaupunkeja ja siellä on hyvin täyttä, siellä on " ruuhkaa", alueet ovat saastuneita ja siellä tapahtuu samoja asioita kuin maan päälläkin; sotia, varastamista, murhia.... Siellä on myös kauniita puistoja, kauniita maisemia... ym  mutta kaikki on vielä " mielen taivasta" Mihin uskot, sitä koet....

Tarvitaan DreamWalk - saattajia, jotta siirtyvät henget pääsisivät ohi näiden alueiden enkelikotiin, aidon levon paikkaan. Tämä veisi myös kuolemisesta tuntemattomuuden pelkoa. Tämä on työtä, jota enkelit eivät pysty tekemään, vaan tähän tarvitana ihmistä, koska ihmisen energia on siirtyvälle hengelle tutumpaa kuin enkelten korkeat energiat.

Maapallo on hyvin viettelevä ja se vetää puolensa, painovoima, ja muut saman tyyppiset voimat,  vaikuttavat tietoisuuteen ja pitävät kaiken otteessaan. Tämä vahva voima saa monet siirtyvät jäämään ja viipyilemään esimerkiksi rakkaudesta maahan jääneitä kohtaan, näille alueille.

Täällä Maan Lähialueilla voit luoda oman taivaasi " Mielen Taivaan."  Olemme Atlantiksen ajoista juuttuneet mieleen. Tuo loistava nielemme sai meidät jumittumaan päähän, Järki on vahva ja se pitää yhteytensä Maahan ja siirryttäessä rajan tuolle puolelle, vie järjen energian mukanaan ja siirtyy uskomustensa mukaisesti eri alueille täällä "Mielen Taivaassa."

Kuoleman jälkeen koetaan sitä, mihin uskotaan.

Tänne maahan sidotuille alueille siis 80 % siirtyvistä hengistä menee kuoltuaan. He ovat kuolleet ja kulkeneet kuoleman ovesta, mutta menevät uskomustensa mukaisesti eri alueille. Monet kuolemanrajakokemuksen läpikäyneet  kuvailevat juuri noita alueita. Mihin he uskovat, sitä he kokevat päiviä, vuosia, vuosisatoja.... Kun pystyy kuvailemaan sanoin tasoja, paikkoja, joilla kokemuksessaan on käynyt, on vielä mielen taivaassa. Näiden kokemusten tarkoituksena on kertoa, ettei kuolemaa ole, että elämä jatkuu toisessa olomuodossa ja se on lohduttavaa monelle. Tämä on kuitenkin vielä taso, jolta synnytään uudelleen maahan. Nuo kertomukset ovat kuitenkin muuttaneet ihmisten tietoisuutta elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen. Nyt on kuitenkin aika mennä vieläkin pidemmälle, palata enkelikotiin.

Jos uskoo viimeiseen tuomioon, menee odottamaan tuomiota. Miljoonat ja miljoonat henget odottavat Jeesuksen tuomiota, jota ei koskaan tule. Näillä lähialueilla voit kokea ihan mitä valitset; muusikko soittaa täälläkin, taiteilija maalaa täälläkin...

Täällä myös pelataan monenlaisia pelejä, varastetaan energiaa...hyvän ja pahan taistelua, kuten maassakin. Kaikkea mitä maassa tapahtuu, tapahtuu myös täällä.  Siksi tämä voi olla hämmentävää siirtyvälle. Täällä voi olla paljon kauniita puistoja, kauniita alueita, kauniita maisemia, hengen opistoja, joissa voi opiskella. Rauhan voi aistia, mutta se on kuitenkin mielen käsitys rauhasta.

Muinaisilla oli tietoa maahan kiinni jääneistä olennoista, jotka eivät koskaan tehneet lopullista siirtymää kuolemaan. Maahan sidotut ovat sielullisia olentoja, joilla on ollut fyysinen elämä kehossa ja kuollessaan he olivat jääneet lähelle maata. Tuolla tasolla on enkeleitä auttamassa siirtyvää, mutta monesti heitä ei edes nähdä...

Traumaattinen kokemus, onnettomuus, sodassa kaatuminen, murha.... draama .. rakkaus maassa olevaa kohtaan, voi saada siirtyvän jäämään näille maahan sidotuille alueille ja kummittelemaan....he ovat kehottomia mutta sidottuja vanhoihin tapoihinsa, perheeseen, kotiinsa ja eivät ole menneet edes Maan Lähialueille.

On aika kuulla heidän tuskansa, sillä he ovat todella eksyksissä ja eivät tienneet minne mennä. DreamWalker kulkee polkua, loistaen valoaa ja näyttäen näille eksyneille, että on olemassa toivoa... että on olemassa tie, mutta heidän on itse valittava tuo tie ....kukaan toinen ei voi valita heidän puolestaan.... DreamWalker siis vahvistaa tuota polkua, jota hänen jälkeensä muiden on helpompi kulkea, enkelit ottavat vastaan jokaisen tuolta tasolta tulevan .....

 

Kuva: Tomi Kimura

Kuva: Tomi Kimura

Opas näkymättömään maailmaan

DreamWalker on opas, joka ei yritä muuttaa kuolevan uskomuksia, vaan on kuunteleva, läsnäoleva ja lohduttava, ilman agendaa oleva opas. Hän on paikalla mahdollisuuksien mukaan fyysisen kuoleman hetkellä. Kehon kuolemasta alkaa hänen varsinainen työnsä. Hän on opas, joka kulkee saatettavan kanssa näkymättömässä maailmassa, tuntee tien Maan Lähialueiden ohi ja vie saatettavan, jos tämä  niin valitsee, Kristallikidealueiden kautta aina Kukkien Sillalle, josta enkeliperhe ottaa tulijan vastaan.

Kristallialueet ovat kaiken synnyttämisen, uuden ja jatkuvan luomisen, kaiken kauneuden ja uusien ideoiden synnyttämisen alueitta. Täältä suuret säveltäjät: Mozart, Beethoven... saivat inspiraationsa... Täällä mieli ei enää toimi ja noudatat intuitiotasi, tietoisuutta, jossa luotat itseesi.

Kokemus Kukkien Sillalla on uskomattoman kaunis ja koskettava. Näitä enkelialueita ei pysty edes määrittelemään, sillä Kodin alueella olet sydämessäsi. Täällä mielesi ei siis toimi ja olet sydän avoinna, etkä epäile toimiiko tämä, onko tämä mitä koet, tunnet todellista. Viestintä tapahtuu sydämestä sydämeen ilman sanoja. Sinä vain tunnet. Sanojen tuolla puolella oleva on niin pyhää, ettei Adamuksen mukaan ole tarkoituksenmukaista edes yrittää kuvata sitä sanoin. Olen itse yrittänyt kuvata piirtämällä, maalaamalla noita tasoja, mutta ilmaisuni on vain kalpea heijastus siitä, mitä tuolla alueella oleminen on.

Ihminen juuttuu jälleensyntymien sykliin Maan Lähialueille ilman uudistumista ja on vailla selkeyttä siitä, kuka oikeasti on ja miksi tuli maahan. Kun palaa Kukkien Sillalle ja Enkelikotiin voi palata puhtaassa muodossa, jos niin valitsee... vieläkin puhtaammassa muodossa kuin kirkkaat lapset tai kristallilapset....

Oma kokemukseni, kun saatoin kurssin aikana äitini Kukkien Sillalle ja aivan yksin suorittamani DreamWalk isäni siirtyessä, ovat molemmat olleet suurin lahja, jonka olen antanut itselleni. Nämä kokemukset ovat avanneet minulle aivan uuden ymmärryksen olemassaolostani ja auttaneet oivaltamaan oman moniuloitteisuuteni.

Minun on ollut paljon helpompi kokea rakkaan isäni ja äitini menetys, koska sain kulkea heidän kanssaan viimeisen matkan yhdessä ja nähdä kuinka molemmat muuttuivat mitä lähemmäksi tulimme Kukkien Siltaa.. Molemmista tuli sädehtiviä enkeliolentoja.... tämä oli pakahduttava ja suunnattoman kaunis kokemus... tuntea heidän energiansa muuttuvan koko matkamme aikana. Minun ei ole tarvinnut peittää suruani tai vaieta siitä, koska vanhempani lahjoittivat minulle kokemuksen, jossa oivalsin, kuinka olin surullinen ja iloinen yhtäaikaa. Tuosta tuli minulle elämän yksinkertaisuuden oivaltaminen ja oman itseni oivaltaminen täysin uudella tavalla.

Minulla on ollut paljon henkisiä kokemuksia, mutta DreamWalk on ollut kaikista hämmästyttävin kokemus, joka minulla on koskaan ollut. Sain pitää vanhempani niin kauan, että minun on taas mahdollista tuoda DreamWalk ihmisten tietoisuuteen.

Unelmanani on, että kuolemasta tulee jälleen se rakkauden täyteinen, kaunis kokemus ilman yksinäisyyden tunnetta, tapahtuma, jossa enkeli palaa kotiin. Siksi olen kouluttautunut myös DreamWalker Death - opettajaksi, jotta mahdollisimman monella olisi tilaisuus tiedostaa siirtymä uudella tavalla. Mahdollistaa niille, jotka kuulevat kutsun tähän tehtävään tai haluavat saattaa omia rakkaitaan ja läheisiään ja samalla muuttaa vanhan energian tietoisuutta kuolemasta, muuttaa kuoleman pelkoa ja oivaltaa kuka oikein on ja miksi tuli maahan, heillä olisi mahdollisuus kouluttautua DreamWalkereiksi.

Jokainen on tärkeä, mahtava, kyvykäs, suurenmoinen ja jokaista tarvitaan.....

Tätä työtä eivät enkelit pysty suorittamaan, vaan tähän tarvitaan ihmistä, joka on kehossa maassa. Kuuletko kutsun?

Uusimmat kommentit

29.03 | 04:35

Ero on pahempi kuin kuolema! Kuoleman toivoisin itselleni pikaisesti. On turha elää, kun joka päivä on yhtä helvettii...

29.03 | 04:31

-edelliseen. Avioero on minusta paljon pahempi kuin kuolema. Kuolemana on niin lopullinen.sen jälkeen on elämää, minusta se on parempi. Kaiken muun kurjuuden jälkeen elämä voi olla yhtä taistelua.....

29.03 | 04:24

Minusta, Kiitos kuolema on helpotus. Oli se sitten äkkiä tai vuosien odotus. Kuolema , on helpottava ajatus elävälläkin. Kuolema on kuolema. Olen sitä mieltä, kuollut mikä kuollut.

23.01 | 12:06

Hei
Olen erittäin kiinnostunut DreamWalker Death - koulutuksesta. Koska se järjestetään seuraavaan kerran?

Jaa tämä sivu