DreamWalker ja eettiset periaatteet

Kuva Tomi Kimura

DreamWalker toimii työlleen omistautuneesti, rehellisesti ja myötätuntoisesti.

DreamWalker sitoutuu saatettavan arvokkuuden säilyttämiseen.

DreamWalker kunnioittaa ja on vastuullinen saatettavaa kohtaan matkan kaikissa vaiheissa.

DreamWalker kohtelee saatettavaa kohteliaasti, huomaavaisesti ja arvokkaasti.

DreamWalker kunnioittaa saatettavan yksityisyyttä ja suhteen luottamuksellisuutta.

DreamWalker hyväksyy saatettavan ainutlaatuiset kokemukset käyttämättä mitään terapiaa tai hoitomenetelmää.

DreamWalker pyrkii olemaan vaikuttamatta saatettavaan omilla uskomuksillaan.

DreamWalker pitää kiinni asianmukaisista rajoista.

DreamWalker ei osallistu kenenkään kuoleman nopeuttamiseen.

DreamWalker kunnioittaa saatettaviaan, kollegoitaan ja itseään ja tarjoaa tunnollista palvelua.

DreamWalker kunnioittaa jokaista saatettavaa riippumatta tämän etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskosta, uskomuksista, sosiaalisesta asemasta, kulttuurista tai seksuaalisesta suuntautumisesta.